Lediga jobb som Forskare, farmakologi i Skövde

Se lediga jobb som Forskare, farmakologi i Skövde. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Skövde som finns hos arbetsgivaren.

Forskare i bioinformatik

Anställningen utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data. Forskningen inom denna anställning kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Translationell Bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig dataanalys med tillämpningar... Visa mer
Anställningen utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data.

Forskningen inom denna anställning kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Translationell Bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig dataanalys med tillämpningar inom Life Science området. Anställningen kommer i huvudsak att omfatta forskningsarbete som berör utveckling av metoder för att kvalitetskontrollera stamcellsbaserade produkter med hjälp av avancerade storskaliga dataanalysmetoder. Analysarbetet kommer inriktas på utvärdering av AI-baserade metoder för kvalitetsövervakning. En stor del av forskningen kommer även inkludera praktiskt experimentellt arbete med utveckling av in vitro modeller och GMP-certifierade odlingssystem. Forskningsgruppen Translationell Bioinformatik har lång erfarenhet av samarbete med ett flertal väl erkända industriella partners inom Life Science och aktuellt projekt är ett industriellt forskningssamarbete som kommer att utföras i Takara Bio’s lokaler i Göteborg.

Vi söker dig som har:


• avlagt doktorsexamen i bioinformatik, bioteknik, molekylärbiologi eller biomedicin eller annat relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
• vetenskaplig bakgrund inom humana pluripotenta stamceller och cellbaserade in vitro system
• god praktisk erfarenhet av och teoretisk förståelse för bioinformatiska analyser inklusive AI-baserade metoder
• kunskap om stamcellsproduktion och kvalitetstestning
• förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska
• dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:


• Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
• Praktiska färdigheter i att använda R, Python, KNIME, Keras och TensorFlow för analyser av storskaliga data.
• God erfarenhet av molekylära metoder såsom qPCR, Western blot, fluorescensmikroskopi, immunocytokemi.
• Dokumenterad erfarenhet av stamcellsodling och ATMP-produktion.
• Praktisk erfarenhet av att arbeta i en industriell miljö.
• Förmåga att självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment, analysera resultat och nå uppsatta vetenskapliga mål.
• Förmåga att presentera vetenskapliga resultat, både muntligt och skriftligt, samt att formulera ansökningar om forskningsmedel.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid praktiska färdigheter i att använda R, Python, KNIME, Keras och TensorFlow för analyser av storskaliga data, dokumenterad erfarenhet av stamcellsodling och ATMP-produktion, och praktisk erfarenhet av att arbeta i en industriell miljö.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är på 50% och tidsbegränsad till 9 månader och gäller i första hand forskning men även andra uppgifter kan komma att ingå.

Sista ansökningsdatum: 26 april 2023

Diarienummer: Ref nr HS 2023/263

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Angelica Lindlöf (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa

Kontakta HR-avdelningen på [email protected] om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras. Visa mindre